13 januari 2023

RGS Overeenkomst Sint Joseph Almelo

Lammertink Vastgoedzorg, SW Vastgoedverbetering en Uw Onderhoudspartner Lenferink

Na een intensief proces waarin zes vastgoedpartners een voorstel deden, koos Sint Joseph voor drie van hen om de resultaatgerichte samenwerking aan te gaan. Donderdag 12 januari plaatsten vertegenwoordigers van de vier organisaties hun handtekening onder de RGS-raamovereenkomst. De samenwerking is officieel bekrachtigd en de uitvoering start dit jaar.

Efficiënt samenwerken
Lammertink Vastgoedzorg, SW Vastgoedverbetering en Uw Onderhoudspartner Lenferink geven samen met Sint Joseph vorm en uitvoering aan het onderhoud van de ruim vierduizend woningen. Het gaat hierbij in basis om het glas- en schilderwerk. We willen werkzaamheden zo efficiënt mogelijk combineren en uitvoeren, met als doel een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de TCO (Total Cost of Ownership) van de complexen.

Voordelen huurders
Deze manier van samenwerking is niet alleen voor Sint Joseph gunstig. Vooral voor huurders is dit prettig. Zij krijgen minder vaak vaklieden over de vloer. Bovendien zorgt RGS ervoor dat er vaste teams in de wijken aan de slag gaan. Huurders zien dus ook bekende gezichten. Dat voelt vertrouwd. En voor de vaklieden is het makkelijker om de staat van het onderhoud te monitoren.