onderhoudproject

Langdurig onderhoud | SKOT

SKOT, Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand, is het overkoepelend bestuur van 13 katholieke scholen in Twente en Salland. Voor al deze scholen mogen wij gedurende 10 jaar het onderhoudswerk uitvoeren. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsbegroting en -planning opgesteld. Zo heeft SKOT op lange termijn budget- en kwaliteitszekerheid, en kunnen wij hen alle zorgen wat betreft het onderhoud uit handen nemen. Samen evalueren we jaarlijks het gevoerde onderhoud en de kwaliteit, waarbij wij ook naar het volgende jaar vooruit kijken. Zo kunnen wij SKOT garanderen dat de kwaliteit van hun scholen gewaarborgd blijft.

 

Projectdetails
Locatie: Twente en Salland
Datum: 01/01/2015
Status: Lopend